Profesní životopis

Vzdělání:
1983-1985SOU autoopravárenské
Obor : automechanik
1985-1987Střední průmyslová škola dopravní, Praha
Obor: Silniční a městská doprava
2000-2003Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Specializační studium technického znalectví
Obory: Analýza příčin a průběhu dopravních nehod
autoopravárenství,
oceňování motorových vozidel a strojů
Studium zaměřené na způsoby ocenění dopravní techniky, stanovení cen motorových a nemotorových vozidel, výpočet škod, na zjišťování technického stavu motorových vozidel s návazností na současné technologie opravárenství.
Zaměstnání:
2005-2006Servis Ford
Pozice: vedoucí poprodejních služeb - vedoucí servisu
1994-2005Servis Ford
Pozice: vedoucí garančního oddělení
7 roků: vedoucí gar. odd. (2 roky garanční technik, 2 roky technik příjmu oprav)
1992-1994MVČR
Pozice: analytik
Analytická činnost
1989-1992Benzina s.p.
Pozice: technik údržby vozového parku
(zajišťování externích oprav motorových, nemotorových a speciálních vozidel)